Ήλιος: Ελίνα Μάλαμα: «Στο στόχαστρο της Μπέτυς μπαίνει όποιος την έχει βλάψει»


Στο περιοδικό TV 24 μιλησε η Ελίνα Μάλαμα που φέτος πρωταγωνιστή στην σειρά «Ήλιος» του ANT1 κάθε χει προκαλέσει αίσθηση ο ρόλος της.

Έχετε αρκετές συμμετοχές σε γνωστές και αξιόλογες παραγωγές. Κάθε ρόλος είναι μια κατάκτηση, με την έννοια ότι κάνετε ένα ακόμη καλλιτεχνικό βήμα;

«Κάθε άλλο. Θα έλεγα πως είναι μια καινούρια διαδι­κασία και μια πρόκληση, ειδικά όταν οι ρόλοι αυτοί εί­ναι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Εκεί απαιτείται διαφορετική υποκριτική προσέγγιση και άλλο ύφος. Ευτυχώς για εμένα, έχει συμβεί αρκετές φορές κάτι τέτοιο και το προτιμώ προκειμένου να μην καταφεύγω σε ευκολίες και σε πράγματα που έχω ήδη κάνει.

Είτε σε κωμωδία είτε σε δράμα, αυτό που κάνω είναι... δου­λειά, αυτοδιάθεση και πολύ διάβασμα. Ό,τι έρχεται στη ζωή μου το βιώνω συνειδητά ωχ εμπειρία και όχι σαν μια πίστα που πρέπει να περάσω».

Η συμμετοχή στον «'Ηλιο» πώς προέκυψε;

«Όπως προκύπτουν οι συμμετοχές για όλους τους ηθο­ποιούς. Κάστινγκ! Ο ρόλος της Μπέτυς έχει πολύ ενδι­αφέρον και ευτυχώς με πήραν για να τον υποδυθώ».

Η Μπέτυ δεν είναι και τόσο καθαρός άνθρωπος...

«Σίγουρα έχει μια σκοτεινή πλευρά. Βέβαια σε κάποιο σημεία φαίνεται και η φωτεινή της πτυχή. Όπως όλοι οι άνθρωποι, παλεύει με το φως και το σκοτάδι».

Ποιος είναι ο στόχοι της;

«Τα βήματά της είναι συνειδητά. Δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη. Στηρίζει τις σκέψεις και τις πράξεις της και ξέρει τι κάνει και γιατί το κάνει. Είναι δυναμική ηρωίδα από το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής της μέχρι τώρα τα έχει πάει περίφημα. Είναι αυτοδημιούργητη και δεν εί­ναι τυχαίο που έχει επιλέξει να ασχοληθεί με τα αερο­πλάνα. Κάτι δεν της κάνει στην επιφάνεια της γης και προτιμά τον αέρα. Είναι η αίσθηση της ελευθερίας που της δίνει».

Και γιατί θέλει να καταστρέψει την εταιρεία της;

«Δεν μπορώ να το απαντήσω. Έχει κίνητρο. Το συναί­σθημα που την παρακινεί είναι πολύ δυνατό. Δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη επιλογή».

Τι θέλει από την Αλίκη;

«Ας πούμε ότι θέλει κάτι πε­ρισσότερο για τη ζωή της. Μπορεί αυτά που κάνει να στοχεύουν την Αλίκη, αλλά στην υπόθεση υπάρχει πολύ βάθος όσον αφορά το κίνητρο της και κατ' επέ­κταση τις πράξεις της. Όσα έχουν συμβεί στο παρελ­θόν τα έχει πάρει τελείως προσωπικά και πλέον θί­γεται ο εγωισμός της. Για ένα εγωιστικό άτομο όπως η Μπέτυ, που θέλει να εκδι­κηθεί, δεν μετράει τίποτα άλλο. Το "εγώ" της είναι πολύ ενεργό και διογκωμένο. Δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά ως ηρωίδα δραματικής σειράς και αυτό είναι το ενδιαφέρον».

Μήπως την παρακινεί η ζήλια;

«Όχι. θέλει να εκδικηθεί όλο τον κόσμο. Τον κόσμο στο Ίδρυμα, τον κόσμο που δεν την υιοθέτησε, που δεν τη στήριξε, που πήρε τον αδελφό της μακριά της και από τότε έχει χάσει τα ίχνη του.Έχει δυσκολευτεί στη ζωή της και δεν είναι τυχαίο ότι έχει προσπαθήσει και έχει καταφέρει να φτάσει εκεί που είναι. Κρίμα που είναι αυ­τοκαταστροφική γιατί έχει ωραίο στοιχεία ως άνθρω­πος, θαυμάζω διάφορες πτυχές του χαρακτήρα της. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ ωραία τύπισσα».

Ό,τι κάνει λοιπόν είναι σκηνοθετημένο.

«Η Μπέτυ παίζει σκάκι και είναι πολλές κινήσεις μπρο­στά κι αυτό γιατί λειτουργεί μεθοδικά. Οποιαδήποτε ευ­καιρία την εξυπηρετεί θα την αρπάξει από τα μαλλιά. Γι' αυτό και όταν ο Λαϊνάς με δόλο βέβαια, έχει απέναντι της φιλική διάθεση, εκείνη παίζει το παιχνίδι του».


Πηγή: TV 24

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια