Αυτή είναι η επιτροπή για τον έλεγχο του ''μαύρου'' στην ΕΡΤ


Συγκροτείται η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Ελέγχου του Μαύρου στην ΕΡΤ. Με καθυστέρηση
τουλάχιστον δύο ετών, τα υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής και Οικονομικών έλαβαν την απόφαση να ορίσουν την επιτροπή η οποία θα ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία της ειδικής διαχείρισης της (πρώην) Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι: Σοφία Διαμαντοπούλου,  Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος, ο Σωτήρης Βασιλάκος, υπάλληλος του υπουργείου οικονομικών, Δημήτρης Δρόσος ,Ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, ο Λεωνίδας Μαυρομήτρος  Ορκωτός ελεγκτής – λογιστής,και Στέφανος Κιουλάφας ,Ορκωτός ελεγκτής – λογιστής.  Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται στην Σοφία Λάτσου.

Η “Επιτροπή του Μαύρου στην ΕΡΤ” σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ άλλων θα ελέγξει:

1. Το σύνολο των πράξεων διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγα- τρικών της που μεταβιβάσθηκαν στο Δημόσιο, καθώς και τις πράξεις τυχόν ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης.

2. Την άσκηση από μέρους του ειδικού διαχειριστή των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υπο- χρεώσεων του Δημοσίου ως διαδόχου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της.

3. Την πορεία των εκκρεμών υποθέσεων του Δημοσίου ως διαδόχου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της δυνάμει των καταγεγραμμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Υποχρέωση της Επιτροπής του Μαύρου στην ΕΡΤ είναι η κατάθεση πορίσματος στους συναρμόδιους υπουργούς.

Typologies.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια