Τέλος το «μαύρο» στην ERT World!

Τριάντα τέσσερις µήνες µετά το κλείσιµο της ΕΡΤ που, εκτός των άλλων, έκοψε βίαια και τον
«λώρο» της οµογένειας µε τη δηµόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση της Ελλάδας, το «µαύρο» αποκαθίσταται αρχής γενοµένης από την Ευρώπη.

Η ERT World, η µόνη υπηρεσία της δηµόσιας τηλεόρασης που σχεδόν τρία χρόνια µετά την 11η Ιουνίου του 2013 παρέµενε σε καθεστώς «µαύρου», επιστρέφει σύμφωνα με τη real, στα σπίτια των Ελλήνων οµογενών και µεταναστών από τη Γερµανία έως το Βέλγιο και την Αγγλία µέσα στον Απρίλιο. Το πρώτο βήµα ήδη έγινε. Tο Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού ολοκλήρωσε τον προσυµβατικό έλεγχο, έδωσε το πράσινο φως, η διοίκηση της ΕΡΤ προχώρησε στην υπογραφή της σύµβασης µε την εταιρεία Globecast, που προέκυψε από διεθνή διαγωνισµό για τη διανοµή και µετάδοση του σήµατός της στις χώρες της Ευρώπης, και ήδη εµφανίστηκε στον αέρα κάρτα µε την ένδειξη ERT World.

Η πραγµατική άρση του «µαύρου» µε τη µετάδοση προγράµµατος από την Ελλάδα δεν αργεί. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου δέκα ηµέρες ακόµα για να είναι όλα έτοιµα για την επανεκκίνηση του δορυφορικού προγράµµατος. Επικρατέστερη ηµεροµηνία για την έναρξη είναι η ∆ευτέρα 18 Απριλίου. Το πρόγραµµα που θα βγει στον αέρα θα είναι µια µείξη των τριών καναλιών: ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3. Σε πρώτη φάση θα µεταδίδονται ενηµερωτικές εκποµπές και ειδήσεις, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκποµπές όπως το «Art week» και «Το αλάτι της γης», η εκποµπή για τη διασπορά της ΕΡΤ3, αλλά και σειρές-ντοκιµαντέρ και εκποµπές από το αρχείο της ΕΡΤ. Σε επόµενη φάση αναµένεται να ενταχθούν και δελτία στα αγγλικά, ώστε να µπορούν να ενηµερωθούν και οµογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς που δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια