Νέα δεδομένα και στη διανομή του Τύπου. Με την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εξέλιξη,
κατεγράφησαν δύο αλλαγές στη μετοχική σύνθεση. Ποσοστό 14,8% από το μερίδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη και το 18% των μετοχών της εταιρείας Πρώτο Θέμα ΑΕ πουλήθηκαν στην Νίκη Εκδοτική ΑΕ των αδελφών Σμυρνιωτάκη. Μετά και τις δύο αυτές πωλήσεις η Νίκη Εκδοτική ΑΕ είναι ο νέος βασικός μέτοχος στην εταιρεία με ποσοστό που υπερβαίνει το 32,8%.

Typologies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

loading...