Σε καταγγελία ομολογιακού δανείου της Πήγασος, ύψους 80 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, καλώντας την εταιρεία να καταβάλει το σύνολο του δανείου, ύψους 77 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πήγασος «κατ’ εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του
Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνεται ότι σήμερα, την 8η Ιουνίου 2017, επιδόθηκε στην «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ως «Εταιρεία»), από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», και υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, Εξώδικη Καταγγελία Ομολογιακού Δανείου ύψους €80.000.000,00, που εξεδόθη κατά τους όρους που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 9747144261/11.03.2014 «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, Μετά Συμβάσεων Καλύψεως, Πρωτογενούς Διαθέσεώς του, Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων» ως ισχύει (εφεξής ως «Δάνειο»), καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την Εταιρεία όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών ύψους €77.857.720,56.

Η Εταιρεία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβαίνει σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη».

Να σημειώσουμε ότι σε αντίστοιχη κίνηση προέβη προχθές και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατήγγειλε τρία δάνεια, συνολικού ύψους 38,4 εκατ. ευρώ που δεν εξυπηρετούντο. Από αυτά τα 31,18 εκατ. αφορούσαν σε δάνειο της «Πήγασος», 2,94 εκατ σε δάνειο της «Άνωσης» και 4,37 εκατ σε δάνειο του «Έθνους».

Protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]