Ο Μανούσος Μανουσάκης στην ΕΡΤ

Οι υπεύθυνοι των κανα­λιών έχουν αρχίσει ήδη να εξετάζουν τις προτά­σεις που τους έχουν κα­τατεθεί και αφορούν εί­τε το δεύτερο μέρος της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν είτε την επόμενη. Σε αυτό το μοτίβο κινεί­ται, μεταξύ άλλων, η δι­οίκηση της Δημόσιας Τη­λεόρασης, η οποία επι­θυμεί να επενδύσει και του χρόνου στην ελλη­νική μυθοπλασία.

Έτσι, λοιπόν, γίνονται συζητή­σεις επί συζητήσεων με τον σκηνοθέτη και παρα­γωγό Μανούσο Μανουσάκη, προκειμένου να ενταχθεί στο δυναμικό της ΕΡΤ και να ετοιμάσει, τελικά, τη σειρά που επι­θυμεί και σχεδιάζει εδώ και καιρό για το 1821.

Συγκεκριμένα, το σενάριο θέλει να παρακολουθούμε, μέσα από τα μάτια δύο ερωτευμένων νέων, το μεγαλείο του Αγώνα και τη μικρότητα της πολι­τικής με την αρχή να γίνεται από τον απαγχονισμό του Γρηγορίου του Ε' και να ολοκληρώνεται στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Οι συ­ζητήσεις, μέχρι αυτή τη στιγμή, γίνονται σε θετικό κλίμα και άμεσα αναμένεται να παρθούν οι τελικές αποφάσεις.

ΠΗΓΗ:MYTV
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια