Αυξάνονται οι αποδοχές των στελεχών της ΕΡΤ


Αυξάνονται οι αποδοχές της ηγεσίας της ΕΡΤ. Όσοι είναι εξουσιοδοτημένοι για τον σχεδιασμό και τη διεύθυνση της επιχείρησης καθώς και τα ειδικά στελέχη θα καθορίζονται έπειτα από εισήγηση του ΔΣ της ΕΡΤ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υφυπουργού για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Τα πρόσωπα εκτός ιεραρχίας της ΕΡΤ που καλύπτονται από την απόφασή αυτή δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% επί του συνόλου του τακτικού προσωπικού. Επίσης καταργείται η πρόβλεψη του ν. 4354/2015 περί της αμοιβής του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, η οποία είχε ως όριο τις αμοιβές γενικού γραμματέα υπουργείου.Επίσης, για το τακτικό και το έκτακτο προσωπικό της ΕΡΤ λαμβάνεται υπόψη και η σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια