Κέρδη για τον ΣΚΑΙ, ζημιές για τον Alpha


Κερδοφόρος για μια ακόμη χρονιά παρέμεινε η εταιρεία Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ, ιδιοκτήτρια εταιρεία του ΣΚΑΪ (τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός). Το 2019 η εταιρεία εμφάνισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κέρδη προ φόρων ύψους 672.528 ευρώ, έναντι επίσης κερδών 2.344.963 στη χρήση του 2018. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 57.174.943 ευρώ, έναντι 72.342.380 ευρώ που ήταν το 2018. Τα αποτέλεσμα, σε επίπεδο ομίλου, για τη χρήση 2019 ήταν προ φόρων κέρδη 883.298 ευρώ, ενώ το 2018 ήταν ύψους 1.509.897 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το 2019 ανήλθε στο ποσό των 58.872.002 ευρώ, έναντι 75.018.288 ευρώ το 2018. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήλθε σε 96.153.553 ευρώ το 2019, από 96.263.630 ευρώ το 2018. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε σε 25.855.116 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό στις 31/12/2018 ήταν 25.107.816 ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου για το 2019 ανήλθε στο ποσό των 25.194.186 ευρώ, ενώ το 2018 ήταν 24.112.149 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ζημιογόνος η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ. Η τηλεοπτική εταιρεία της Motor Oil, που ελέγχει τον Alpha, το 2019 εμφάνισε ζημίες ύψους 16.603.186 ευρώ, έναντι ζημιών 4.249.531 ευρώ το 2018. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το προηγούμενο οικονομικό έτος ανήλθε σε 63.408.610 ευρώ, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το 2018, όταν και είχε φτάσει στα 70.301.854 ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεών της ανήλθε στο τέλος του 2019 σε 140.975.467 ευρώ, από 142.538.077 ευρώ το 2017. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε 11.896.615 ευρώ. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μειώθηκαν σε 474 το 2019, από 525 το 2018.

Πηγή: typologies

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια