Πέντε νέες θέσεις εργασίας στην ΕΡΤ


Πέντε συμβασιούχους για  την παραγωγή ψυχαγωγικού και αθλητικού προγράμματος αρχείου, αναζητάει η Διεύθυνση Αρχείου  της ΕΡΤ. Πρόκειται για  τρείς  μοντέρ για την εκτέλεση του έργου της ψηφιοποίησης και προετοιμασίας του προς μετάδοσης προγράμματος σε όλα τα κανάλια της Ε.Ρ.Τ.  και δύο σχεδιαστές για την εκτέλεση του έργου της διαχείρισης-καταλογογράφησης και ταξινόμησης των προγραμμάτων στη βάση δεδομένων του αρχείου.

Οι  συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αφορούν την παραγωγή και επεξεργασία των προγραμμάτων της Εταιρίας και θα ισχύσουν από την υπογραφή της κάθε σύμβασης έως την 31.12.2020, με δικαίωμα παράτασης.  Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις  πέντε συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2020, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 56.670 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.


typologies

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια