Τι γίνεται με τα μέλη του ΕΣΡ


Νέα δεδομένα για τη συγκρότηση του ΕΣΡ. Η υποχρέωση για κλήρωση της θητείας των μελών του  δεν τηρήθηκε κατά την πρώτη ανασυγκρότηση της Αρχής και τα μέλη του τοποθετήθηκαν με εξαετή θητεία. Η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 13 του ν. 4055/2012 ορίζει πως «κατά την πρώτη ανασυγκρότηση κάθε Ανεξάρτητης Αρχής τα μισά από τα πρωτοεπιλεγόμενα μέλη, πλην του Προέδρου της, ορίζονται διά κληρώσεως για θητεία τριών ετών, εφόσον συντρέχει περίπτωση για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών με τριετή θητεία». 

Ο νομοθέτης του 2012 επεδίωκε να μην υπάρχει ζήτημα ενιαίας αποχώρησης όλων των μελών με τη λήξη της θητείας τους, αλλά σταδιακή αποχώρηση, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί η Αρχή. Και στο παρελθόν άλλα μέλη ορίζονταν για τρία και άλλα για τέσσερα χρόνια. Κατά την ανασυγκρότηση του ΕΣΡ, στις 11 Νοεμβρίου 2016, δεν έγινε η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και ορίστηκαν με εξαετή θητεία τα νέα μέλη. 

Το ζήτημα αυτό επισημάνθηκε και από το ΣτΕ. Εφόσον δεν υπήρξε τροποποίηση του Νόμου επί της συγκεκριμένης διάταξης, θα πρέπει να εφαρμοστεί και να γίνει η κλήρωση επί των επτά μελών του εννιαμελούς οργάνου της ραδιοτηλεοπτικής Αρχής.

typologies.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια