Πρόστιμο στον Alpha λόγω...Βερύκιου


Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του ΕΣΡ …του 2017, με την οποία επιβάλλονται πρόστιμα 40.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και 10.000 ευρώ στον Alpha 989, για την επίμαχη αναφορά του δημοσιογράφου του Δήμου Βερύκιου περί των γυναικών που τελούν σε χηρεία και λαμβάνουν σύνταξη. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως το ΕΣΡ αποδίδει “πρόθεση”, στο δημοσιογράφο, τον οποίο δεν κάλεσε για ακρόαση.

Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως απόντα ήταν τα 4 από τα 9 μέλη του ΕΣΡ! Απουσίαζαν  τα  μέλη, Βασίλειος Καραποστόλης, Νικόλαος Κιάος, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, ενώ παρόντες και παρούσες ήταν ο Αθανάσιος Κουτρομάνος, πρόεδρος, ο εκλιπών Ξενοφώντας Μορώνης, αντιπρόεδρος και τα μέλη, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται ότι ο τηλεοπτικός σταθμός

(α)Παρουσίασε πρόσωπα, και δη τις γυναίκες που τελούν σε χηρεία και λαμβάνουν σχετική σύνταξη, κατά τρόπο ενθαρύνοντα τον εξευτελισμό τους και την εκ μέρους του κοινού δυσμενή εις βάρος τους διάκριση στη βάση του φύλου τους.

(β) Παρουσίασε το θέμα της σύνταξης των γυναικών που τελούν σε χηρεία κατά τρόπο πρόσφορο να προκαλέσει μίσος εις βάρος τους από μερίδα θεατών.

(γ)Παρουσίασε την ανωτέρω εκπομπή κατά τρόπο παραβιάζοντα τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες ευπρέπειας και καλαισθησίας στη γλώσσα και την συμπεριφορά και

(δ) Παρουσίασε την ανωτέρω εκπομπή σε ώρα που συνήθως παρακολουθούν τηλεόραση (και ακούν ραδιόφωνο) (και) ανήλικα πρόσωπα παρόλο που το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και ιδίως ο τρόπος παρουσίασης του θέματος και η χρησιμοποιηθείσα φρασεολογία, καθιστούσαν αυτό επιβλαβές για την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

typologies

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια