ΕΡΤ: Μπορεί να διεκδικήσει έκτακτο προσωπικό λόγω κορωνοϊού


H εμφάνιση και εξάπλωση του COVID-19 στην Ελλάδα , μας οδηγεί σε πρωτόγνωρες συνθήκες, συνθήκες που το κράτος λειτουργεί κυριολεκτικά υπό κρίση. Έτσι, η ΕΡΤ, όπως άλλωστε κι οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας( π.χ. Δήμοι) έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε πρόσληψη προσωπικού με διαδικασίες επείγουσες και εξπρές, ώστε να ενισχύονται οι δομές και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης της κρίσης. Η ΕΡΤ ,με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ,λοιπόν, θα μπορεί να προβεί σε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

«Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνε,ς από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, και με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και της παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και διαδικτυακού περιεχομένου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία», η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου και να αναθέτει την εκτέλεση έργων για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Kατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι της Ε.Ρ.Τ. A.E. μπορεί να απασχοληθούν υπερωριακώς, πέραν των ανωτάτων ορίων που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια