Και επίσημα στην ΕΡΤ ! Αναλαμβάνει θέση Ειδικού Συμβούλου


Εδώ και κάποιες μέρες ,σας έχουμε ενημερώσει πως ο Αντώνης Πανούτσος μετακινείται στην ΕΡΤ, χωρίς να ήταν γνωστά τα καθήκοντά του. Η θέση που περνά στα χέρια του είναι εκείνη του Ειδικού Συμβούλου.

Η απόφαση όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια:
«Την πρόσληψη από 22.11.2019, του δημοσιογράφου κ. Πανούτσου Αντωνίου του Ανδριανού, ως Ειδικού Συμβούλου-Μετακλητού υπαλλήλου, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπό τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης, για τις ανάγκες σχεδιασμού προγράμματος που άπτονται των θεμάτων που καλύπτει η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.

Οι αποδοχές του ανωτέρου εργαζόμενου θα υπολογιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1177/22.04.22019 Κ.Υ.Α., (ΦΕΚ 1447/τ.Β’/24.04.2019). Η σύμβαση που θα συναφθεί δυνάμει της παρούσης μπορεί να καταγγελθεί ελεύθερα οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, λύεται αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης».


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια