Τα οικονομικά δεδομένα και το κέρδος...


Κατά 35,12% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της Νέας Τηλεόρασης ΑΕ, η οποία ελέγχει το Star
Channel, το 2018. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το προηγούμενο οικονομικό έτος 2018 ήταν 53.162.020,17 ευρώ, ενώ το 2017 ο κύκλος εργασιών (pro forma) έφτασε τα 39.344.478,05 ευρώ. Σημειώνεται πως το 2017 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Νέας Τηλεόρασης ΑΕ με τη Λυσιθέα Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις ΑΕ.

Το κόστος των πωλήσεων της Νέας Τηλεόρασης ανήλθε το 2018 σε 44.475.631,97 ευρώ, έναντι 36.278.126,97 ευρώ το 2017. Αύξηση 13,3% σημειώθηκε στο κόστος διοικητικής λειτουργίας, σε 7.674.808,51 ευρώ το 2018 από 6.773.716 ευρώ το 2017. Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3.971.830,50 ευρώ το 2018, έναντι κερδών 289.762,37 ευρώ το 2017. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Στο μεταξύ η Νέα Τηλεόραση προχωράει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τον περασμένο Απρίλιο οι βασικοί μέτοχοί της εκδήλωσαν την πρόθεση να καταθέσουν χρηματικό ποσό ύψους περίπου 7,7 εκατ. ευρώ, τμηματικά, με βασικό στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Το ΔΣ σε συνεδρίασή του την 8η Απριλίου αποδέχθηκε το αίτημα και ακολούθησαν δύο διαδοχικές καταθέσεις. Στις 24 Απριλίου κατατέθηκε από τους μετόχους ποσό 3 εκατ. ευρώ και τη 13η Μαΐου το υπόλοιπο ποσό των 4,7 εκατ. ευρώ. Στις 30 Απριλίου η εταιρεία προχώρησε στην εμπρόθεσμη πληρωμή της πέμπτης δόσης του κοινού ομολογιακού της δανείου ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και τη 14 Μαΐου κατέβαλε τη δεύτερη δόση για την τηλεοπτική άδεια, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά ως σήμερα έχει πληρώσει 7 εκατ. ευρώ ως μέρος του τιμήματος της δεκαετούς άδειας που έχει λάβει.

Typologies.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια