Τίποτα ίδιο στον σταθμό - Σχεδιάζουν αξιολόγηση...


Μπροστά σε νέες αλλαγές ο Alpha 9,89, μετά  από την εξαγορά του Ομίλου Alpha από τη Motor Oil,
η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μετά από το πρώτο κύμα διακοπής συνεργασιών, όπως η Γιάννα Παπαδάκου και πρόσωπα από τον ψυχαγωγικό τομέα, θα ακολουθήσει έρευνα για το μέλλον του σταθμού. Θα αξιολογηθούν τα έσοδα που έχει και θα ληφθεί η απόφαση για το αν ο σταθμός θα παραμείνει ενημερωτικός ή θα μετατραπεί σε μουσικό. 

Υπενθυμίζεται πως η παρουσία της Star Investments στον τομέα του ραδιοφώνου είναι ισχυρή, με σταθμούς όπως ο Δίεση και ο Δρόμος, και με συνεργαζόμενους σταθμούς στον εμπορικό τομέα. Ο κύκλος εργασιών της Alpha Ραδιοφωνική, η οποία και ελέγχει τον Alpha, ανήλθε σε 532.386,62 ευρώ έναντι του ποσού των 522.936,16 ευρώ της χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 1,81% η οποία αφορά έσοδα από τη διάθεση διαφημιστικού χρόνου. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 484.540,13 ευρώ το 2017, έναντι 260.476,29 ευρώ της χρήσης 2016. Το 2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν καταστεί αρνητικά κατά ποσό 2.085.517,83 ευρώ. Μετά από την εξαγορά του Ομίλου Alpha από τη Motor Oil ακολούθησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 110.000,10 ευρώ καθώς και με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 2.640.002,40 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 15/3/2019.

ΑΠΟ Typologies

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια