Ξεκινούν...τις ενισχύσεις με τον Περιφερειακό Τύπο


ο Πανελλαδικός Τύπος περνά σε επόμενη χρηματοδότησηΠροτεραιότητα στην Περιφέρεια δείχνει η Κυβέρνηση. Η ενίσχυση του πανελλαδικού Τύπου αναμένεται να προχωρήσει με μια δεύτερη υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας θα δοθούν προκαταβολές σε εφημερίδες από ένα εν εξελίξει πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί.

Προς το παρόν, δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση (1676/Β) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών ,Γιώργου Χουλιαράκη, και του υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ,Λευτέρη Κρέτσου, με την οποία καταρτίζεται πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερησίων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, σε λιγότερο από έναν μήνα από την ψήφιση της σχετικής διάταξης στη Βουλή, με την οποία διαμορφώθηκε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση του Τύπου (άρθρο 51 του ν. 4609/2019).
Το πρόγραμμα είναι τετραετούς διάρκειας (2019 – 2022) και το ποσό που θα διατεθεί για την ενίσχυση του περιφερειακού και τοπικού Τύπου ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή σε 16 εκατ. ευρώ συνολικά για τέσσερα χρόνια. Απευθύνεται στις επιχειρήσεις που θα είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου (e-efimeris) του υπουργείου ΨΗΠΤΕ (ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4487/2017), ενώ το βασικό κριτήριο για την ενίσχυση των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ο αριθμός των εργαζομένων (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης) που απασχολεί καθεμία εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων. Μάλιστα έχει ήδη τη θετική ανταπόκριση του Συνδέσμου Επαρχιακών Εφημερίδων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει την έγκριση των «θεσμών» όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Στην περίπτωση του πανελλαδικού έντυπου Τύπου θεωρήθηκε πως πρόκειται για κρατική ενίσχυση και έτσι θα σχεδιαστεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας με άλλη μορφή και σε βάθος ενός έτους. Ελπίζουμε ότι η επιλογή των εφημερίδων που θα ενισχυθούν δεν θα έχει ως κριτήριο την κομματική ταυτότητα…

ΑΠΟ Typologies

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια