Πρόστιμο για τις μετρήσεις ακροαματικότητας...


τι συνέβη; 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι οι εταιρείες ,FOCUS BARI και MRB HELLAS, παραβίασαν το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο μεταξύ τους συνεργασίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό (το 2015) για τη διενέργεια μετρήσεων ακροαματικότητας στην Αττική (συμφωνία οριζόντιας συνεργασίας για την από κοινού συμμετοχή σε διαγωνισμό).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δύο αυτές εταιρείες συμφώνησαν σε δύο πράγματα:
(α) θα συμμετέχουν από κοινού και για αόριστο χρόνο σε διαγωνισμούς διενέργειας μετρήσεων ακροαματικότητας στην Αττική, χωρίς να επιτρέπεται η διεκδίκηση ή ανάληψη οποιουδήποτε έργου σχετικού με τη μέτρηση ραδιοφωνικής ακροαματικότητας Αττικής αυτοτελώς από κάθε εταιρεία ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, και

(β) η MRB δεν θα δραστηριοποιηθεί στη μέτρηση ακροαματικότητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το typologies.gr, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε (κατά πλειοψηφία) στις δύο εταιρείες συνολικό πρόστιμο ύψους 87.953,30 ευρώ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια