Η τελευταία δόση της ΕΡΤ προς τη Digea για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης
πληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Το ποσό των 173.349,58 ευρώ αφορούσε τη χρήση της τέταρτης ψηφιακής συχνότητας που κατείχε ο ιδιώτης πάροχος δικτύου μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2019.

ΑΠΟ Tυπολογίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: