Αύξηση ζημιών για τον Alpha παρά την καλή πορεία...


Αύξηση του κύκλου εργασιών για την Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, που ελέγχει τον Alpha. Όμως, αν και επρόκειτο για μια καλή σεζόν για τον τηλεοπτικό σταθμό, οι ζημίες χρήσης αυξήθηκαν.
Κομβικό γεγονός είναι η έγκριση από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 20 Φεβρουαρίου 2019 της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, μέσω της εταιρείας συμμέτοχων Nevine Holdings Limited, από τις εταιρείες, Motor Oil, Alpha Media Group Limited και τον Δημήτρη Κοντομηνά, ενώ εντός μήνα αναμένεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση του 2018 ανέρχεται συνολικά σε 70.301.854 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,21% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, που ανήλθε σε 63.791.264 ευρώ. Το 2018 τα έσοδα από διαφήμιση ανήλθαν σε 59.437.665 ευρώ, έναντι 53.478.613 ευρώ το 2017. Τα συνολικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4.249.531 ευρώ, έναντι ζημιών 3.536.519 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το κόστος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,65%. Αύξηση παρουσίασαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργιάς και διαθέσεως κατά 37,05%, φτάνοντας στα 16.817.008 ευρώ, από 12.270.627 ευρώ το 2017. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 8.062.818 ευρώ. Οι επενδύσεις του Alpha περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στην Digea, κόστους 1.372.420 ευρώ, με ποσοστό 10,19%, και στην Τηλεοπτικά Δικαιώματα ΑΕ με 19,60%.

Πηγή: Typologies

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια