Τέσσερις είναι οι διαθέσιμες άδειες θεματικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας που θα προκηρύξει το
ΕΣΡ, σε άγνωστο χρονικό διάστημα. Οι τρεις είχαν προκύψει από τον πρώτο προσδιορισμό των αδειών και η τελευταία ήταν αυτή που δεν διατέθηκε στους δύο διαγωνισμούς του ΕΣΡ.

Typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: