Συγχώνευση στον όμιλο της “Δημοκρατίας”.


Η εταιρεία Δημοκρατικός Τύπος ΑΕ απορροφήθηκε από την Εστία Επενδυτική ΜΜΕ ΑΕ. Η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με τον νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Δημοκρατικός Τύπος ΑΕ, ενώ δεν υπάρχουν αλλαγές και στην μετοχική σύνθεση .  Η οικογένεια του Γ. Φιλιππάκη ελέγχει το 79% και η οικογένεια Ν.Χαβούτη το 21% . 

Η «Εστία Επενδυτική ΜΜΕ ΑΕ παραμένει η κατά 100% μέτοχος της Εφημερίδα Εστία ΑΕ η οποία εκδίδει την αρχαιότερη και ιστορικότερη εφημερίδα της χώρας , την “Εστία” ,καθώς και μια σειρά επιτυχημένων και ποιοτικών εκδόσεων.

Typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: