Μετά τον διαγωνισμό για ανεύρεση εταιρείας που θα προτείνει την τεχνολογική αναβάθμιση, η διοίκηση της ΕΡΤ αναζητά νέα εταιρεία για να συντάξει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας. Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ήδη αναρτηθεί και η απαίτηση για όποιον κερδίσει τον διαγωνισμό είναι να παραδώσει το έργο σε δέκα εβδομάδες. 

Συγκεκριμένα, σε πρώτο στάδιο ο επιχειρηματικός σύμβουλος θα καταγράψει, θα αναλύσει και θα αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση, ανά διεύθυνση και για θυγατρικές εταιρείες και θα προσδιορίσει τους στρατηγικούς στόχους και τις κατευθύνσεις. Σε δεύτερο στάδιο, και σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΕΡΤ, όπως αναφέρεται, θα χαράξει το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2019 – 2023. Η δαπάνη που αποφασίστηκε για την εν λόγω ανάθεση ανέρχεται σε 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: