Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχώρησε και η Νέα Τηλεόραση ΑΕ, ιδιοκτήτρια εταιρεία
του Star Channel. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 26ης Οκτωβρίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.999.180 ευρώ.

Typologies

Δεν υπάρχουν σχόλια: