ποιος ο ρόλος του;


Συγκροτήθηκε σε σώμα το συμβούλιο συντονισμού της ΕΡΤ. Απαρτίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο και τους γενικούς διευθυντές του φορέα.Όπως γράφει το typologies, έργο του ο συντονισμός της λειτουργίας της εταιρείας και τα θέματα διαχείρισης. Η λειτουργία του προβλέπεται από τον νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΕΡΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: