Η ΕΡΤ απαντά σε δημοσιεύματα...

0 Comments


Η ανακοίνωση:

Σε απάντηση δημοσιευμάτων για την αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Κινηματογράφου της ΕΡΤ, το γραφείο Τύπου της εταιρείας επιθυμεί να επισημάνει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας με την υπ. αριθμ. Απόφαση Δ.Σ. 1805/10.08.2017, αρ. πρακτικού 138, Θέμα 5ο Παροχή Εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα για την ανασυγκρότηση Επιτροπών (ΑΔΑ 7Υ0Ζ465Θ1Ε-ΓΑΣ), να προβεί στην αλλαγή της σύνθεσης όλων των επιτροπών της εταιρείας, όπως προβλέπεται από την εσωτερική νομοθεσία αλλαγής των επιτροπών στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Επιτροπή Κινηματογράφου.

Το μόνο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα νέα μέλη προέρχονται από το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΡΤ και έχουν αποδεδειγμένα παράσχει τις υπηρεσίες τους επί σειρά ετών.

0 Τα Σχόλια σας: