Άνοιξε ο δρόμος για την πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών καρτών και εισιτηρίων στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.


Έπειτα από πρόσθετες διευκρινίσεις του ΟΑΣΑ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ’ αριθμόν 4/2017 γνωμοδότησή της, ενέκρινε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη διάθεση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών.

Η Αρχή, η οποία εξέτασε το σύνολο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται, ώστε η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου να είναι σύμφωνη με τις επιταγές του σχετικού νομικού πλαισίου και να μη θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

-Η Αρχή έκρινε ότι η αξιοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) για το σκοπό της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων (όνομα, επώνυμο, μήνας και έτος γέννησης), όπως περιγράφεται από τον ΟΑΣΑ στη νέα γνωστοποίησή του, δεν προσκρούει στις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, αφού μία τέτοια επεξεργασία γίνεται για σαφή, θεμιτό και νόμιμο σκοπό και δεν έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή, από πλευράς ΟΑΣΑ, περισσότερων προσωπικών δεδομένων από όσα απαιτούνται για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών του - δεδομένου άλλωστε ότι ο ΟΑΣΑ θα συλλέγει τα ίδια ακριβώς δεδομένα ακόμα και χωρίς την αξιοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας της ΗΔΙΚΑ.

-Η Αρχή έκρινε ότι, ιδίως ως προς τον κίνδυνο της συστημικής αντιστοίχισης του αριθμού της κάρτας με τον κάτοχό της, ο ΟΑΣΑ θα πρέπει να εξετάσει προσεγγίσεις προς βελτίωση του συστήματος.

Ως εκ τούτου, ο ΟΑΣΑ θα πρέπει να εξετάσει την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Ενδεικτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί να μην τηρείται ο AMKA σε αυτούσια μορφή, αλλά αντ’ αυτού να τηρείται ένα μη αναστρέψιμο ψηφιακό αποτύπωμα (hashed value) του ΑΜΚΑ.

Η νέα γνωστοποίηση του ΟΑΣΑ προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακού αποτυπώματος με την εισαγωγή κωδικού που θα γνωρίζει μόνο ο χρήστης.

Καταργείται σταδιακά το χάρτινο εισιτήριο

Υπενθυμίζεται ότι με τα «έξυπνα» εισιτήρια και τις κάρτες καταργείται σταδιακά το χάρτινο εισιτήριο, το οποίο αντικαθίσταται από την ATH.ENA Card και το ATH.ENA Ticket.

Η ATH.ENA Card θα υποκαταστήσει, μεταξύ άλλων, τις υφιστάμενες μηνιαίες και ετήσιες κάρτες, αλλά και τα μειωμένα και τα ελευθέρας. Η εν λόγω κάρτα, η οποία θα αποτελέσει και το κύριο προϊόν κομίστρου του ΟΑΣΑ, θα είναι προσωποποιημένη ή απρόσωπη. Η απρόσωπη κάρτα υποστηρίζει όλα τα είδη κομίστρου, μικρότερα της μηνιαίας κάρτας, καθώς και αποθηκευμένη αξία. Εάν χαθεί δεν αντικαθίσταται και δεν αποζημιώνεται.

Αντίστοιχα, το ΑΤΗ.ΕΝΑ TICKET ή αλλιώς, το πολλαπλό ηλεκτρονικό εισιτήριο, προορίζεται κυρίως για τους μεμονωμένους και περιστασιακούς χρήστες, δηλαδή αυτούς που δεν χρησιμοποιούν συστηματικά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αποθηκεύοντας συγκεκριμένο αριθμό τύπων κομίστρου.

 naftemporiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]