Σε επώδυνη διαδικασία µετατρέπεται η υπόθεση ορισµού των τηλεοπτικών αδειών. Η περίφηµη σύµφωνη γνώµη που απαιτεί ο νόµος ανάµεσα στο ΕΣΡ και στον αρµόδιο υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής φαίνεται πως είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η κυβερνητική άποψη για την προκήρυξη έξι αδειών, σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, δεν φαίνεται να έχει την πλειοψηφία του ΕΣΡ, το οποίο κινείται προς τη θέση της ΕΙΤΗΣΕΕ για χορήγηση περισσότερων αδειών, ανάλογα µε όσες χωράει το φάσµα.

Η διαβούλευση µε τους… θεσµούς, την ΕΙΤΗΣΕΕ, την ΕΕΤΤ, την ΕΡΤ, τα κόµµατα και τους υπολοίπους, έχει τελειώσει για το ΕΣΡ, το οποίο, εκ των πραγµάτων, πιεζόµενο από τη σηµερινή παράνοµη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθµών, πρέπει να καταλήξει σε µια θέση για τον αριθµό των αδειών που πρέπει να προκηρυχθούν, το είδος αυτών (γενικής ή ειδικής στόχευσης) και την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας. O αριθµός των αδειών και όλα τα υπόλοιπα θα προκύψουν από το τι θα αποφασίσουν τα εννέα µέλη και, ως εκ τούτου, είναι αναπόφευκτο να µην υπάρχει έως σήµερα οµοφωνία.

Το σηµερινό ΕΣΡ το απαρτίζουν ο πρόεδρός του, Αθανάσιος Κουτροµάνος, πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο αντιπρόεδρος, Ροδόλφος Μορώνης, δηµοσιογράφος, και τα µέλη ,Πόπη ∆ιαµαντάκου, δηµοσιογράφος, Βασίλειος Καραποστόλης, καθηγητής του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Νίκος Κιάος, δηµοσιογράφος, Λίλιαν Μήτρου, δικηγόρος, καθηγήτρια του Τµήµατος Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Γεώργιος Πλειός, καθηγητής του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεώργιος Σαρειδάκης, οικονοµολόγος, και ∆ήµητρα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια της Νοµικής του ΕΚΠΑ.

Με αυτή τη σύνθεση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρχήν πρόσβαση σε τρία µέλη και θέλει πέντε για να περάσει τη θέση του, ενώ Ν.∆., ΠΑΣΟΚ και Ποτάµι έχουν ήδη τέσσερα µέλη και χρειάζονται µία ψήφο προκειµένου ο αριθµός των αδειών να είναι µεγαλύτερος από έξι. Παράλληλα, η υπόθεση της καταβολής τιµήµατος για τις συχνότητες είναι σηµαντική, διότι υπάρχει η εκκρεµότητα πληρωµής για τα έτη 2015, 2016 και το τρέχον από τους σταθµούς που εκπέµπουν, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν άδεια. Σύµφωνα µε την άποψη του υπουργείου, ο προσδιορισµός του τιµήµατος πρέπει να προέλθει από το ΕΣΡ και να υπάρξει εκ νέου σύµφωνη γνώµη. Επίσης, υπάρχει στη συνέχεια το τίµηµα που θα προκύψει από τη δηµοπρασία που θα διενεργήσει το ΕΣΡ. Από τα δύο ποσά θα προκύψει το τελικό κόστος για όσους θέλουν να εκπέµψουν.

Μεταξύ, όµως, του ΕΣΡ και του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής υπάρχουν κι άλλες διαφωνίες ως προς τον Νόµο Παππά. Το ΕΣΡ θεωρεί πως είναι σηµαντικές και, αν δεν διορθωθούν τα λάθη, θα καταπέσει η διαδικασία ξανά στο ΣτΕ. Ο αρµόδιος υπουργός θεωρεί πως, αν επικρατήσει αυτή η λογική, τότε µε τη διαδικασία των παρατηρήσεων του ΕΣΡ η προκήρυξη δεν θα γίνει...

Parapolitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]