στο Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο-Ποιος τον συνόδευσε


Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Τηλεπικοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Κατά την παρέμβασή του, ο Νίκος Παππάς, τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι:«Η διαθεσιμότητα ψηφιακών δικτύων υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση για την ψηφιακή οικονομία. Δυστυχώς, το επίπεδο επενδύσεων της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας δεν βρίσκεται στο επιθυμητό σημείο. Άλλες περιοχές του κόσμου υπερτερούν σε ψηφιακά δίκτυα νέας γενιάς. Το έλλειμμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα και με βιώσιμο τρόπο. Με προτεραιότητα στις ισχυρές δημόσιες παρεμβάσεις, με παρότρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε τεχνολογίες που αντέχουν στον χρόνο (future proof), όπως οι τεχνολογίες των οπτικών ινών, με διασφάλιση ότι οι μονοπωλιακές καταστάσεις που υπάρχουν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών δεν λειτουργούν αποτρεπτικά προς τις νέες επενδύσεις».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υπογράμμισε, επίσης, ότι η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου συνιστούν σημαντικές προτεραιότητες και υπαγορεύουν πως οι κανονιστικές αρχές οφείλουν να είναι κοινές για όλους τους φορείς που παρέχουν ισότιμες υπηρεσίες. Σχετικά με τον αναγκαίο συντονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στα Κράτη-Μέλη, ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε την ανάγκη για έναν αποτελεσματικό τέτοιο μηχανισμό, «πάντοτε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συνθηκών και με σεβασμό στις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κανόνων που θα διασφαλίζουν τους επενδυτές και θα εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό απαιτείται ισόρροπη συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμών της Ε.Ε., αλλά και αναγνώριση του σημαντικού ρόλου των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Ο Φορέας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, BEREC -που κατά γενική ομολογία και σύμφωνα με όλες τις σχετικές αξιολογήσεις έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς- πρέπει να ενισχυθεί και να διαδραματίσει το συντονιστικό αυτό ρόλο. Ιδιαίτερα ενόψει της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών –όπως το 5G και το Internet of Things- οι οποίες θα προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του BEREC και να μην υπάρξουν αλλαγές στη δομή του οι οποίες θα στέλνουν στους ενδιαφερομένους σήματα ότι η Ευρώπη δεν είναι ικανοποιημένη από τη λειτουργία του. Όλα αυτά, βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, δημογραφικές, γεωπολιτικές και άλλες ιδιαιτερότητες κάθε Κράτους-Μέλους, ώστε να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα τόσο μεταξύ των χωρών, όσο και μεταξύ αστικών, αγροτικών, νησιωτικών και ορεινών περιοχών κάθε χώρας».

Τον Νίκο Παππά συνόδευσε στο Λουξεμβούργο ο Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού, Γιώργος Χριστοφορίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]