ΕΡΤ:Oι αποζημιώσεις των εργαζομένων λόγω ΝΕΡΙΤ...


Νέος «πονοκέφαλος» για τον Νίκο Παππά µε τον συµψηφισµό µισθών και αποζηµιώσεων στην ΕΡΤ για την περίοδο που η εταιρεία ήταν κλειστή (2013-15) και λειτουργούσε η ΝΕΡΙΤ. Η συνεννόηση
µε το υπουργείο Οικονοµικών είχε ως αποτέλεσµα την έκδοση µιας κοινής υπουργικής απόφασης, που κινδυνεύει να µην εφαρµοστεί και συνεπώς να µην επιστραφούν χρήµατα στο ελληνικό ∆ηµόσιο.

Ο συµψηφισµός αφορά απαιτήσεις των εργαζοµένων σχετικά µε τις αποδοχές που θα λάµβαναν από την καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. και οποιαδήποτε οικονοµική απολαβή έχουν εισπράξει για την περίοδο από την 11η Ιουνίου 2013 µέχρι την αναβίωση της σύµβασής τους, το 2015. ∆ηλαδή τον συµψηφισµό των καταβληθεισών αποζηµιώσεων απόλυσης από την καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε., των τυχόν επιδοµάτων ή βοηθηµάτων (ανεργίας κ.λπ.) µε εισοδήµατα από τυχόν αυτοαπασχόληση ή παροχή υπηρεσιών σε τρίτους µε οποιοδήποτε είδος σύµβασης (εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ.) και µε τυχόν συντάξεις που χορηγήθηκαν.

Η αντίδραση προέρχεται από τους εργαζοµένους για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, ορισµένοι σκέφτονται πονηρά και θέλουν και να κρατήσουν τα χρήµατα της αποζηµίωσης και να συνεχίσουν να έχουν εργασία. ∆εύτερον, οι εργαζόµενοι υποχρεώνονται να δηλώσουν πως παραιτούνται από το σύνολο τυχόν εκκρεµών δικαστικών διεκδικήσεων έναντι του ∆ηµοσίου. Επίσης, αυτό που προκαλεί µεγάλη αναστάτωση είναι η αναδροµική εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου από το 2013, που θα επιφέρει συνέπειες στα οικονοµικά των εργαζοµένων της ΕΡΤ, καθώς θα κληθούν µάλλον να πληρώσουν και παραπάνω…

Πηγή: Parapolitika.gr

ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ

Αν θέλεις,μπορείς να με κάνεις add στο facebook (Μανώλης Τσιχλάκης ,Τσιχλάκης Μανώλης) αλλά και να με ακολουθήσεις στο instagram (@tsihlakismanolis).
    ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

0 Τα Σχόλια σας: