Αλλάζει το τοπίο στη διαφήμιση τον Ιούνιο

0 Comments

Τον Ιούνιο αλλάζει το τοπίο στη διαφήµιση. Η κυβέρνηση εκτιµά πως µέχρι τότε θα έχει ψηφίσει το επίµαχο σχέδιο νόµου που παραµένει στο ράφι από το 2015.

Ολο αυτό το διάστηµα εφαρµόζεται κανονικά το υφιστάµενο πλαίσιο των περίφηµων επιστροφών.

Οι ρυθµίσεις που έχουν γίνει έως τώρα περιλαµβάνουν το ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης/πώλησης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τη σύσταση Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, την ποσόστωση 70-30 για τα περιφερειακά ΜΜΕ, τις κυρώσεις, τη δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και την ίδρυση Εταιρείας ∆ιαστηµικών Εφαρµογών

parapolitika.gr

0 Τα Σχόλια σας: