ποια θέματα θα τεθούν επί τάπητος


Την 1η Ιουλίου ορίστηκε η ετήσια γενική συνέλευση της Νέας Τηλεόρασης ΑΕ (Star). Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2018, η απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη συγκεκριμένη χρήση, η έγκριση της αμοιβής τους κ.ά.

Typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: