...για τα κέντρα εκπομπής -δες αναλυτικά


Η απεξάρτηση της ΕΡΤ από τη Digea, τέσσερα χρόνια μετά την ψηφιακή τηλεοπτική μετάβαση, έφερε και την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας στα επιμέρους κέντρα εκπομπής.Πρόκειται για την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του νέου κανονισμού συνεγκατάστασης πομπών και αναμεταδοτών που ενέκρινε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το 2018. Έτσι η ΕΡΤ προχώρησε στην ανανέωση της σύμβασης με τη Digea, σύμφωνα με την οποία το κρατικό δίκτυο θα παρέχει στον ιδιώτη πάροχο δικτύου την «άδεια χρήσης υλικών υποδομών και ευκολιών σε κέντρα εκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος» σε 21 συνολικά θέσεις, με έξοδα της ιδιωτικής εταιρείας.

Σε αυτές τις θέσεις η Digea δεν κατέχει εγκαταστάσεις πομπών, το δε ποσό που θα πληρώνει στην ΕΡΤ ανέρχεται σε 46.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Αντίστοιχα ο ιδιώτης πάροχος της Digea θα παρέχει πρόσβαση σε κέντρα εκπομπής και υποδομές στην ΕΡΤ σε 15 θέσεις. Το συνολικό ετήσιο τίμημα ανέρχεται στις 9.600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η ανανέωση της σύμβασης είναι διετής και θα έχει ισχύ έως τις 6 Φεβρουαρίου 2021.

Typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

loading...