Κύκλο εργασιών ύψους 1.561.885 ευρώ εμφάνισε η Dimera Εκδοτική ΑΕ συμφερόντων του Ιβάν
Σαββίδη, η οποία εκδίδει το «Έθνος» και το «Έθνος της Κυριακής». Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1.305.793 ευρώ. Το σύνολο της καθαρής θέσης στο τέλος του έτους περιορίστηκε στα 44.206 ευρώ.Ο επιχειρηματίας, που διεκδικούσε και τον ΔΟΛ, ανέλαβε το δύσκολο έργο της επαναφοράς δύο ιστορικών τίτλων, του «Έθνους» και της «Ημερησίας». Η Dimera απέκτησε τα εμπορικά σήματα του «Έθνους», του «Έθνους της Κυριακής» ,και της «Ημερησίας», που ανήκαν στον Πήγασο, ως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2020. Οι εφημερίδες έπαψαν να κυκλοφορούν την 1η Ιουνίου 2017 και επανήλθαν σταδιακά στα περίπτερα: Το «Έθνος» στις 16 Σεπτεμβρίου 2017 και το «Έθνος της Κυριακής», με ένθετο την «Ημερησία», στις 12 Νοεμβρίου 2017.

Typologies

Δεν υπάρχουν σχόλια: