Θετική η πορεία της ΕΡΤ και στο εννιάμηνο του 2018.
Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στην κατηγορία των ΔΕΚΟ, στην οποία υπάγεται η ΕΡΤ, ως τμήμα της γενικής διακυβέρνησης, δείχνουν πως τα έσοδα ανήλθαν σε 152.208.361 ευρώ, ενώ τα έξοδα ήταν αυξημένα κατά 3 εκατ. ευρώ, ήτοι 110.617.374 ευρώ. Το πλεόνασμα του εννιαμήνου του 2018 ανήλθε σε 41.590.987 ευρώ. Ο αρχικός στόχος ήταν 53.551.300 ευρώ, ενώ ο αναθεωρημένος για το σύνολο της χρονιάς ήταν να περιοριστεί στα 30.000.000 ευρώ.

Typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

loading...