Συνθήκες άνισου ανταγωνισμού διαμορφώνονται στην τηλεοπτική αγορά με τους αδειοδοτημένους σταθμούς και όσους περιμένουν την προκήρυξη του ΕΣΡ για τις εθνικές άδειες εθνικής εμβέλειας
θεματικού περιεχομένου και τις περιφερειακές. Για τη νέα χρονιά το ΕΣΡ προγραμματίζει, ύστερα από το αίτημα της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ, την προκήρυξη των δύο αδειών εθνικής εμβέλειας που… έμειναν στο ράφι.  Δεν διαφαίνεται άμεσα να υπάρχει η πρόθεση για τη χορήγηση αδειών εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου, κάτι που ευνοεί το Μακεδονία TV, που με απόφαση του ΕΣΡ, αξιοποιώντας τη νομοθεσία, λειτουργεί σε εθνική εμβέλεια ως θεματικό.

Η λογική κίνηση που θα πρέπει να γίνει μετά τον διαγωνισμό για τις «μεγάλες» άδειες είναι η προκήρυξη των θεματικών, αφού θα γνωρίζουν ποιες συχνότητες θα παραμείνουν ελεύθερες. Προς το παρόν υπάρχει η πρόβλεψη για τρεις άδειες. Υπάρχει και το ζήτημα των περιφερειακών σταθμών, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το ΕΣΡ, με έρευνα που διεξάγει για τις ώρες του telemarketing, επιχειρεί να ελέγξει αν τηρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις του εκπεμπόμενου προγράμματος από τους περιφερειακούς σταθμούς.

Θυμίζουμε πως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών οι εθνικής εμβέλειας επιχειρήσεις έχουν μειωμένο φόρο 5%, από 20% που ήταν ως και τον Σεπτέμβριο του 2018. Με τον τρόπο αυτό η διαφήμισή τους γίνεται φθηνότερη έναντι όλων των υπολοίπων Μέσων…

Typologies

Δεν υπάρχουν σχόλια: