Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνουμε μετά από αρκετές συναντήσεις... πέρα δώθε εγγράφων... και έντονο παρασκήνιο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της χώρας μας στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Όπως έχουμε αναφέρει, οι τρεις δισκογραφικές (Panik, Spicy, Spider) που έχουν τα τραγούδια που έχουν εγκριθεί από την οργανωτική επιτροπή είχαν κάνει συνάντηση με την ΕΡΤ στην οποία τους ανακοινώθηκαν οι όροι μέσω Ιδιωτικού Συμφωνητικού αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις της ΕΡΤ για να συμμετέχουν στον Ελληνικό Τελικό. Μετά από αυτή τη συνάντηση η ΕΡΤ απέστειλε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ορίζοντας και ότι για τη συμμετοχή τους πρέπει να καταβάλουν 20.000 ευρώ εγγυητική επιστολή και συναλλαγματική 90.000 ευρώ για ποινική ρήτρα. Οι δισκογραφικές εταιρείες έκαναν τις παρατηρήσεις τους και το… σήριαλ που αναφέραμε σήμερα το πρωί οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του, αφού σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου οι εταιρείες έλαβαν πριν από λίγο από την ΕΡΤ το καινούργιο Ιδιωτικό Συμφωνητικό κατά τι διορθωμένο από το αρχικό, βάσει των παρατηρήσεων που είχαν κάνει οι δισκογραφικές.

Αυτό που άλλαξε ελάχιστα σε σχέση με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που τους είχε σταλεί μετά τη συνάντησή τους είναι οι οικονομικά όροι  οι οποίοι όμως είχαν τροποποιηθεί κατά πολύ από την αρχική επιθυμία της ΕΡΤ, καθώς ήταν για 90.000 ευρώ η εγγυητική επιστολή και 100.000 ευρώ για ποινική ρήτρα, η οποία ορίζεται πλέον στις 70.000 ευρώ. Με τα ποσά αυτά η ΕΡΤ θέλει να διασφαλίσει τόσο την αξιοπρεπή συμμετοχή της χώρας μας όσο και το ότι αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το τραγούδι που θα επιλεγεί, τότε δεν θα πληρώσει η ΕΡΤ τα «σπασμένα». Όπως αναφέρεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την ποινική ρήτρα «Σε κάθε περίπτωση, πλην ανωτέρας βίας,  μη εμπρόθεσμης ή μη προσήκουσας ή μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν, θα καταπίπτει σε βάρος της ποινική ρήτρα ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€). Το ποσό αυτό συμφωνείται δίκαιο, εύλογο και ανταποκρινόμενο στην ελάχιστη ζημία που θα υποστεί η Ε.Ρ.Τ., λόγω της ασυνέπειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του κλονισμού της αξιοπιστίας της έναντι των τηλεθεατών και της EBU, χωρίς να απαιτείται απόδειξη της ζημίας».

Τα ποσά αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα για την ΕΡΤ και πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τις δισκογραφικές εταιρείες για να συμμετέχουν στον Ελληνικό Τελικό, αφού μάλιστα αναφέρεται ότι «Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία, προκειμένου να συμμετέχει στον Ελληνικό Τελικό, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με το παρόν, αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής, ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), σύμφωνα με υπόδειγμα που προσαρτάται στο παρόν. Η μη προσκόμιση στην Ε.Ρ.Τ. της ως άνω εγγυητικής επιστολής έως την ορισθείσα ανωτέρω ημερομηνία, θα συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τον Ελληνικό Τελικό»!

Οπότε με αυτό το «τελεσίγραφο» η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει πως για να συμμετέχουν στον Ελληνικό Τελικό πρέπει έως την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου να καταθέσουν υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και την εγγυητική επιστολή, διαφορετικά αν κάποια… ή κάποιες από τις τρεις δισκογραφικές εταιρείες δεν καταθέσουν τότε αυτόματα αποκλείονται από το διαγωνισμό!

Έτσι λοιπόν, η «μπάλα» εδώ και λίγη ώρα είναι επίσημα στο χώρο των δισκογραφικών και είτε θα δώσουν… πάσα και θα συμμετέχουν στον Ελληνικό Τελικό είτε θα αποφασίσουν να καθίσουν στην… κερκίδα και να παρακολουθήσουν όποιον… ή όποιους βρεθούν εκεί.

Λαμβάνοντας πάντως υπόψη το τελεσίγραφο της ΕΡΤ μάλλον δεν θέλουν να αναβάλουν τον Ελληνικό Τελικό αφού όσες εταιρείες αποδεχθούν τους τελικούς όρους -και για το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν εδώ και μέρες ενήμερες- τότε πρέπει να παραδώσουν το τραγούδι τους ηχογραφημένο έως την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, προφανώς για να δοθεί στη δημοσιότητα και να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου ο Ελληνικός Τελικός.

Βέβαια από την άλλη, είναι λογικό ότι αν καμία από τις τρεις δισκογραφικές εταιρείες δεν καταθέσει τα απαιτούμενα δεν θα πραγματοποιηθεί Ελληνικός Τελικός και τότε προβλέπεται ότι η ΕΡΤ θα αναζητήσει άλλες λύσεις…!

Πηγή: Γρηγόρης Μελάς / newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]