Αναρμόδιο να απαντήσει εμφανίζεται το ΕΣΡ στο ερώτημα που κατατέθηκε από την Τηλέτυπος για την υποβολή αίτησης απόκτησης άδειας στον επικείμενο διαγωνισμό από άλλη εταιρεία, με την οποία θα συγχωνευτεί στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης. Ο ν. 4339/2015 απαγορεύει σε όσους βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς να υποβάλουν αίτηση για τη διεκδίκηση άδειας. Οι εκπρόσωποι της Τηλέτυπος στο σχέδιο που υπέβαλαν στις τράπεζες ανέφεραν πως θα γίνει προσπάθεια υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα και την άδεια θα διεκδικήσει άλλη εταιρεία, την οποία θα απορροφήσει στη συνέχεια.

Τα πράγματα περιπλέκονται για το Mega, καθώς στην περίπτωση που ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, ο νόμος ορίζει πως υπάρχει περιθώριο τριών μηνών για να συνεχίσει να εκπέμπει το πρόγραμμά του, από τη στιγμή που θα αποδοθούν οι άδειες εθνικής εμβέλειας γενικής στόχευσης. Αν στο διάστημα αυτό προκηρυχθούν οι πανελλαδικές θεματικές άδειες και δεν έχει οδηγηθεί σε εκκαθάριση, θα μπορεί να εκπέμπει και να διεκδικήσει μία από αυτές. Αν ο διαγωνισμός καταπέσει και δεν υποβάλει η εταιρεία αίτηση υπαγωγής στο 106Β, το Mega θα μπορεί να συνεχίσει να εκπέμπει. Σε κάθε περίπτωση, αν το κανάλι θέλει να υπερασπιστεί το δικαίωμα εκπομπής με πρόγραμμα και ειδήσεις, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στο ΕΣΡ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ως τις 11 Ιανουαρίου 2018.

Πηγή: typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: