Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει ότι εγκρίνει την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δηλαδή του τηλεοπτικού σταθμού EPSILON από την εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

“Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθμ. 652/2017 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 20.09.2017 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα και λειτουργεί τον τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβελείας «Epsilon TV», από την εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011 και του άρθρου 3 του ν. 3952/2007, υπολείπεται των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 ν. 3592/2007 σε κάθε μια από τις δύο αγορές της τηλεόρασης και των εφημερίδων ή και στις δυο αγορές μαζί, οπότε η Γνωστοποιούσα αφενός δεν θα αποκτήσει από την  προκείμενη συναλλαγή δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους ως άνω αγορές των ΜΜΕ λόγω των μικρών της μεριδίων και αφετέρου δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές”.

Με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προχωρούν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου στις 2 Δεκεμβρίου όπως έχει οριστεί να μεταβιβαστεί το υπόλοιπο 49% του συνόλου των μετοχών της «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD».

newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]