Ο Όμιλος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει οτι αναθέτει την διανομή των εντύπων της στο Πρακτορείο Διανομής ΑΡΓΟΣ.


Εκτιμώντας οτι η Διοίκηση της ΑΡΓΟΣ, έχει αντιληφθεί το βάρος που της αναλογεί όσον αφορά στην απρόσκοπτη διανομή και κατά συνέπεια στην Ανεξαρτησία του Τύπου, ειδικά αυτή την κομβική χρονική συγκυρία, θεωρούμε οτι θα έχουμε μιά άριστη επαγγελματική συνεργασία.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση για την οποία το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης φέρει ο βασικός μέτοχος του Πρακτορείου Διανομής ΕΥΡΩΠΗ, δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της διανομής και θα οδηγήσει στην βέλτιστη ποιότητα και στην πλήρη διαφάνεια των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ο Τύπος δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]