Τον αντικαταστάτη του Λάµπη Ταγµατάρχη στη θέση του διευθύνοντος συµβούλου της ΕΡΤ
αναζητά ,όπως πια είναι γνωστό, η κυβέρνηση, αλλά, όπως πληροφορείται το «SECRET» των ''Παραπολιτικών'', οι βολιδοσκοπήσεις που είχαν γίνει µέχρι τα µέσα αυτής της εβδοµάδας σε ορισµένα γνωστά πρόσωπα του δηµοσιογραφικού χώρου που κινούνται πλησίον του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν κάποιο οριστικό αποτέλεσµα. Η αναζήτηση συνεχίζει να γίνεται από το «πάνω ράφι», αλλά ο αριθµός των ανθρώπων που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που έχουν στο µυαλό τους εντός και εκτός Μαξίµου έχει πλέον περιοριστεί σηµαντικά.

Μια πιθανότητα που εξετάζουν σοβαρά είναι να βρεθεί συνδυαστική λύση. Ήδη, οι αρµοδιότητες του διευθύνοντος συµβούλου έχουν περάσει στον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ιονύση Τσακνή. Αυτό δεν σηµαίνει πως µε τον ορισµό του αντικαταστάτη του Λάµπη Ταγµατάρχη θα περάσουν σε εκείνον και όλες οι αρµοδιότητες που είχε. Κι αυτό γιατί ο κ. Ταγµατάρχης, όταν αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε το 2015, έβαλε ως όρο, που έγινε δεκτός, να έχει καίριες αρµοδιότητες σε πολλά επίπεδα. Εξετάζεται, λοιπόν, η πιθανότητα επιλογής ενός τεχνοκράτη στη θέση του διευθύνοντος συµβούλου και η ταυτόχρονη ενίσχυση των αρµοδιοτήτων του ∆ιονύση Τσακνή, αλλά και της οµάδας που ασχολείται µε την ενηµέρωση, µε επικεφαλής τους Παναγιώτη Τσούτσια και Βασίλη Ταλαµάγκα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]