Επόµενο βήµα στο δρόµο για τον νέο διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές συχνότητες είναι ο αριθµός των αδειών και η τιµή εκκίνησής τους.

Το ΕΣΡ και ο Νίκος Παππάς θα πρέπει να καταλήξουν σε µια συµφωνία για τα δύο κρίσιµα ζητήµατα προκειµένου να δηµοσιευτεί η προκήρυξη των τηλεοπτικών αδειών.

Εντός των ηµερών θα τεθεί το ερώτηµα από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και το ΕΣΡ θα κληθεί να αποφασίσει. Μετά, αν υπάρξει συµφωνία και αρθούν οι αντιρρήσεις του Συµβουλίου επί επιµέρους ζητηµάτων του νόµου Παππά, θα δηµοσιευτεί η προκήρυξη. Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε τροπολογία κατήργησε το άρθρο 2Α του Νόµου 4339/2015 περί αδειοδότησης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών.

Η αρµοδιότητα αυτή, κατά το Σύνταγµα, ανήκει µόνο στο ΕΣΡ και ο υπουργός έχει λόγο µόνο στις άδειες και στην τιµή εκκίνησης. Με προηγούµενη τροπολογία, που ψηφίστηκε τον Νοέµβριο του 2016, η εφαρµογή του συγκεκριµένου άρθρου είχε ανασταλεί µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, κάτι που έγινε τον Ιανουάριο του 2017 και ενόψει των προσπαθειών συγκρότησης νέου Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, µε τη σύµφωνη γνώµη των κοµµάτων της Βουλής.

Εκτός από την επιστροφή της αρµοδιότητας, µε την κατατεθείσα τροπολογία ορίζεται ότι το πρόγραµµα των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης όλων των κατηγοριών θα µεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high defi nition), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια (standard defi nition) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2021.parapolitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]