Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης θα αποφασίσει για το αν δει ο Alpha το υλικό από τις κάμερες της δημοπρασίας


Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης πετάει το ...μπαλάκι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) αναφορικά με το αίτημα του τηλεοπτικού σταθμού Alpha για χορήγηση του μαγνητοσκοπημένου υλικού από τη δημοπρασία για τις τηλεοπτικές άδειες.


Ειδικότερα, η Αρχή Προστασίας απαντώντας με έγγραφό της στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, αναφέρει ότι το υλικό που έχει βιντεοσκοπηθεί με τις 66 ώρες της δημοπρασίας, αφορά σε απλά προσωπικά δεδομένα και όχι σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου - αποφαίνεται η Αρχή - «δεν απαιτείται η παροχή άδειας της Αρχής εφόσον δεν έλαβε χώρα η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αλλά απλών».

Ωστόσο στο έγγραφό της η Αρχή, επισημαίνει ότι η διαβίβαση του υλικού σε τρίτο πρόσωπο, συνιστά «περαίτερω επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων, η νομιμότητα της οποίας θα πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 5. του Ν. 2472/997, ο οποίος προβλέπει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του».

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου- σύμφωνα με την Αρχή - είναι κατ´εξαίρεση επιτρεπτή μόνο όταν είναι αναγκαία «για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπευθύνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλεται από το νόμο».

Τέτοια υποχρέωση προβλεπεται από τη σχετική διάταξη για το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα, επισημαίνει η Αρχή. Έτσι, με βάση την απαντήση της Αρχής, η Γενική Γραμματεία θα πρέπει να σταθμίσει εκείνη αν ο τηλεοπτικός σταθμος Alpha δικαιούται να πάρει το καταγεγραμμένο υλικό, με βάση τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Επιπλέον, θα πρέπει να σταθμίσει και το γεγονός ότι ο Alpha επικαλείται στην αίτησή του έννομο συμφέρον για τη χορήγηση του υλικού, ώστε να υπερασπιστεί το έννομο συμφέρον του.

Tέλος, η Αρχή αποφαίνεται ότι σε περίπτωση επίδειξης του υλικού ή και χορήγησής του η Γενική Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει τα πρόσωπα που καταγράφονται σε αυτό. Σημειώνεται ότι ο τηλεπτικός σταθμός Alpha είχε καταφέρει να εκδοθεί εισαγγελική εντολή η οποία του έδινε το δικαίωμα να λάβει το υλικό από τη δημοπρασία, πλην όμως η εντολή αυτή ανακλήθηκε μετά από προσφυγή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

 protothema.gr

ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ: Μιχάλης Κουφογιαννάκης

    ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

0 Τα Σχόλια σας: